Første universitet ut

Bergen Museum

Universitetet i Bergen. Foto: Marianne Røsvik/UiB

Universitetet i Bergen (UiB) blir landets første Miljøfyrtårn-universitet. – Vi øker ressursene og satser på miljøledelse i hele organisasjonen, forteller Lars Harald Aarø, miljøkoordinator ved UiB.

Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft 

UiB har vedtatt å redusere sin negative innvirkning på det ytre miljø innen transport, avfall, energi og innkjøp med 20% innen 2020.
– Vi valgte Miljøfyrtårn fordi vi ønsker å bli enda mer systematiske og ha fokus på miljøledelse. I tillegg er det et ønske om dette blant studenter og ansatte. Ledelsen ved UiB er også i gang med å lage en ny strategi for universitetet, og de er også opptatt av klima- og bærekraftspørsmål. Vi har valgt å vente litt med ISO14001-sertifisering, men tanken er å innføre dette også på sikt, som et styringssystem på toppen av Miljøfyrtårn, forteller Aarø.

Miljøledelse
– Vi har det siste året økt ressursene til miljøledelse i organisasjonen, med en sentral Miljøkoordinator, samt Miljøkontakter som følger opp miljøarbeidet ved fakulteter og enheter. I tillegg har vi nå i vår også utnevnt en styringsgruppe for miljøledelse, med representanter fra Eiendomsavdelingen, HMS-seksjonen, to fakulteter, en studentrepresentant, samt en klimaforsker. Vi satser ordentlig på miljøledelse, sier Aarø.

Krav fra studenter
Studentene har engasjert seg i miljøsaken og har presset på for å få universitetet til å igangsette miljøsertifisering.
– Universitetet synes studentenes engasjement er veldig positivt. Vi har jobbet en god del med dette fra høsten 2013 og i vår, og det er utelukkende positivt med støtte og krav fra studentene, sier Aarø.

Dere er første universitet i Norge som miljøsertifiseres, hvilken betydning tror du dette har for dere?
– Jeg visste faktisk ikke at vi var de aller første, og det er klart vi blir ekstra stolte om vi greier det! Betydningen vil i hovedsak være en bedre og mer systematisk miljøstyring, samt å få med hele organisasjonen, både ansatte og studenter, sier Aarø.

Vil bruke hovedkontormodellen
UiB ønsker å gjennomføre sertifiseringen ved bruk av hovedkontormodellen, med sentraladministrasjonen som hovedkontor og 8 underliggende enheter; de seks fakultetene, samt Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet.

Det er 14.451 studenter og 3.463 ansatte ved Universitetet i Bergen. Satsingsområder er marin forskning og utviklingsforskning, og i tillegg ønsker det nye rektoratet å ha klimaforskning som det tredje sentrale satsingsområdet ved universitetet.

Les mer om studentenes engasjement for miljøsertifisering: Framtiden er nå!