– Fordi det lønner seg

Håvard Abrahamsen

Håvard Abrahamsen, adm. direktør i PwC Norge

KPMG og PwC har regnet seg fram til å bli miljøsertifisert fordi det lønner seg på flere områder. – Det gjør godt å ta samfunnsansvar samtidig som vi reduserer kostnader, sier administrerende direktør i PwC, Håvard Abrahamsen. 

Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft 

– Vi er opptatt av å forbedre det fysiske miljøet, ikke minst i form av å tilby tjenester som hjelper våre klienter til å oppnå det samme. Miljø er ett av fire områder hvor vi skal vise samfunnsansvar, og Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en fin måte å vise at vi feier for egen dør. For oss handler dette også om at summen av alle de små tiltakene fører til gode resultater, som vi oppfordrer andre til å delta på. Det sier administrerende direktør i PwC Norge, Håvard S. Abrahamsen. PwCs hovedkontor er lokalisert i Barcode Bjørvika i Oslo.

– For PwC i Norge er Miljøfyrtårn en flott måte å forplikte og inspirere våre ledere og øvrige medarbeidere til energieffektivisering og bedre avfallshåndtering. Ved lokalisering av kontorer velger vi steder nært kollektivknutepunkter. Eksempelvis ligger Oslo-kontoret like ved Oslo S. Investeringer i teknologi, eksempelvis videokonferanseutstyr, reduserer behovet for flyreiser. Fellesnevnere for miljøarbeidet er at det er lønnsomt for PwC og hensiktsmessig for våre medarbeidere, forteller Abrahamsen.

Viser samfunnsansvar
KPMG sertifiserte hovedkontoret i Oslo i 2013 – og holder i 2014 på å sertifisere alle sine 24 kontorer over hele landet som Miljøfyrtårn.

– Miljø- og samfunnsansvar står høyt på KPMGs agenda, ikke bare i Norge, men også globalt. Våre kunder, ansatte og samfunnet rundt oss forventer også dette av oss. For å sikre at vi jobber systematisk og enhetlig på dette området har vi derfor valgt å bli Miljøfyrtårn, sier administrerende direktør i KPMG, Stein-Ragnar Noreng.

KPMGs hovedkontor ligger i Oslos sjette høyeste bygning, som rager 62,5 meter over bakkeplan på Majorstua. Nå er hovedkontoret ikke bare godt synlig over store deler av hovedstaden, det er også sertifisert under Miljøfyrtårn-standarden.

Sertifisert med hovedkontormodellen


PwC har snart sertifisert alle sine kontorer i Norge ved hjelp av Miljøfyrtårns hovedkontormodell. De anbefaler modellen for tilsvarende virksomheter som ønsker å ta miljøansvar i praksis.

– Hovedkontormodellen gjør at alle våre kontorer nyter godt av sentrale prosesser og rutiner, som de bygger videre på i sitt miljøarbeid. Det forplikter å være sertifisert, og vi vil i årene som kommer arbeide videre med å redusere våre klimaavtrykk, avslutter Abrahamsen.

Vinn-vinn for bedrift og miljø

Stadig flere selskaper i privat og offentlig sektor foretrekker leverandører som er miljøsertifiserte. Nå har KPMG papirene i orden også på denne fronten:

– Arbeidet med den formelle sertifiseringen ble forenklet ved at vi allerede hadde veldig mange rutiner som var godt i henhold til standarden, sier Mansour Rashidi, leder for KPMG’s Shared Service funksjoner.

Han forteller at det i første omgang var KPMGs hovedkontor i Oslo som ble sertifisert, og at de øvrige bykontorene følger opp med sertifisering utover 2014:

– Prosessen med å sertifisere hovedkontoret har dannet grunnlaget for effektiv sertifisering av de største avdelingskontorene. Kontoret på Hamar var pilot, og det vil danne grunnlaget for en effektiv sertifisering av våre øvrige bykontorer i løpet av det kommende året, sier Rashidi.

kpmg hamar miljøfyrtårn

Foto: Fra utdeling av Miljøfyrtårn-diplom hos KPMG Hamar.

FAKTA:

  • PwC Norge har over 1600 ansatte på 36 kontorer, og tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift.
  • KPMG har 1000 ansatte i 24 byer over hele landet, og tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgift, samt rådgivning.

Mer om Miljøfyrtårns verktøy for miljøledelse i store organisasjoner finner du på Miljøfyrtårns nettsider.