Kjøkkenprodusent som ivaretar miljøet

Strai kjøkken

Per Leonard Nielsen er HR-leder i Strai Kjøkken

Av Randi Røinaas Lomeland

Miljø står i fokus hos landets største norskeide kjøkkenprodusent Strai Kjøkken. Siden de ble Miljøfyrtårn i 2002 har miljøfokuset gitt store gevinster på flere plan. 

– Vi har vært Miljøfyrtårn i mange år, og våre eiere har hatt interesse for og sett gevinst i å ha et system for avfall og orden. Vi er opptatt av å sortere avfall fra produksjonen, og har flere miljøstasjoner på fabrikken. Vi har sett gevinster i reduksjon av energiforbruk, men også i forhold til holdninger og trivsel på arbeidsplassen. Det skaper trivsel å være i et rent miljø, forteller Per Leonard Nielsen.

Han er HR-leder hos Strai Kjøkken, som er en helnorsk produsent med røtter tilbake til 1929. Bedriften holder til på Strai i Kristiansand, og har totalt over 100 ansatte fordelt på 9 egeneide butikker i Sør-Norge, fabrikk og administrasjon. 62 av dem holder til i 8000 kvm produksjonslokaler på Strai. En viktig miljøfaktor for virksomheten er at de bygger solide kjøkken som skal ha levetid på minst 30 år. Kjøkkenprodusenten ble sertifisert Miljøfyrtårn i 2002, og har siden gått gjennom flere resertifiseringer, senest i 2011.

– Resertifiseringsprosessene har vært nyttige for å hjelpe oss til å holde fokus på miljø og på å stadig forbedre oss. Etter så mange år som Miljøfyrtårn har miljørapportering og miljøtiltak blitt en integrert del av hverdagen, og vi har sett store gevinster på flere områder, forteller Nielsen.

Eget gjenvinningsanlegg på fabrikken
Siden 2005 er energibruken redusert med 200.000 KWh strøm årlig. I 2005 brukte de 1 million KWh, i 2011 var forbruket 800.000 KWh. Et eget gjenvinningsanlegg hvor resttreverk og kapp kvernes til flis og brukes til oppvarming av lokalene og i produksjonen, er med på å spare energi. Det meste av avfallet fra produksjonen kildesorteres, i 2011 var kildesorteringsgraden på 81 %, mot 44 % i 2005. Strai Kjøkken jobber også aktivt for å redusere emballasje, særlig fra underleverandører.

– Å ha fokus på miljø har gitt oss en klar økonomisk gevinst. Vi opplever også at underleverandører ønsker å levere til oss som tar miljø på alvor. Vi får også stadig besøk av andre som ønsker å se hvordan fabrikken vår drives miljøvennlig, blant annet har vi hatt besøk av en delegasjon fra Litauen, forteller Nielsen.

HMS-delen av Miljøfyrtårn er også en sentral del av Nielsens arbeid.

– Vi jobber mye med å informere slik at det kan bli bedre, men også for å opprettholde nivået vi har i dag. Vi jobber med å redusere sykefraværet, som i fjor var på 5,6 prosent. Ukentlige målinger av sykefravær gjør det lettere å gripe tak i en eventuell negativ utvikling eller avvik, forteller Nielsen, som også registrerer nestenulykker som en del av forebyggende arbeid.

Strai Kjøkken bruker miljøfokuset aktivt i markedsføring, og i tillegg til å være Miljøfyrtårn er de også medlem i Grønt Punkt Norge. De har også nylig igangsatt arbeid for å få svanemerking.

– Det at vi er Miljøfyrtårn er betydningsfullt for oss. Vi tar samfunnsansvar for miljøet og for våre ansatte. Vi får en tryggere og renere arbeidsplass, hvor det er godt å være for ansatte. Også utad synes vi det gir en godt signal å være en fabrikk med god miljøprofil, avslutter Per Leonard Nielsen.

Fra produksjonslokalene i Kristiansand. Foto: Jon–Petter Thorsen

Fra produksjonslokalene i Kristiansand. Foto: Jon–Petter Thorsen

 

Strai situasjoner-DSC_1902 kopi

Fra produksjonslokalene i Kristiansand. Foto: Jon–Petter Thorsen