Grønne konferanser

Thon Hotel Kautokeino. Foto: Thon Hotels

Av Randi Røinaas Lomeland

Hotellkjeden Thon Hotels har i 2012 rustet åtte av sine konferansehoteller for å arrangere Grønne konferanser. Det er konferanser der vertskapet, som til daglig kniver hardt i et presset marked, velger å stille høye miljøkrav til seg selv og til kundene.

Hotellkjeden sertifiserer alle sine hoteller i Norge som Miljøfyrtårn, og i tillegg til de åtte som også er sertifisert for Grønne konferanser, jobber ytterligere to med å få denne godkjenningen på plass.

Grønne konferanser ble først lansert av Thon hotel i Arendal, som sammen med Klimapartnerne og Stiftelsen Miljøfyrtårn utviklet konseptet hvor hotell og kunde sammen tilrettelegger for størst mulig reduksjon av CO2-utslipp i forbindelse med konferansen. Hovedpoenget å ta miljøhensyn i alle faktorer som til sammen skaper arrangementet, fra transport og reise til og fra konferansen, dialogen med kunden, aktiviteter, mat og drikke, møterom med mer.

Det stilles strenge krav for å kunne tilby Grønne konferanser, og et av hotellene som er godkjent er Thon Hotell Kautokeino.

– Vi er nylig blitt sertifisert til Grønne konferanser. Vi er allerede Miljøfyrtårn, og når vi nå satser på Grønne konferanser, så betyr det at vi skal tilby samordnet transport til konferanser for å bidra til miljøgevinst. Vi skal ha økologisk mat, kortreist mat, bruke resirkulert papir – kort sagt miljø i alle ledd, sier hotelldirektør Bjørn Arvid Hætta i et intervju med den samiske lokalradioen GLR, hvor han også forteller at dette har betydning for hotellet i reiselivssammenheng.

På et frokostmøte under Arendalsuka i august 2012 lanserte Klimapartnere sammen med Thon Hotels og Stiftelsen Miljøfyrtårn et kunnskapsnotat om Grønne konferanser. HMS-leder i Olav Thon-gruppen Merete Alfstad var tilstede under frokostmøtet for å orientere om hotellkjedens miljøsatsing.

– Vi er glade for at vi valgte Miljøfyrtårn – det passet godt inn i HMS-systemet vi allerede hadde. Vi er store og har både mulighet til og ansvar for å satse på miljøvennlige tiltak. Olav Thon har selv sagt til oss at han både som en naturens mann og som en forretningsmann setter pris på miljøsatsing som sparer energi og bidrar til å drifte smart, sier Alfstad.

Hotellene som er sertifisert for Grønne konferanser er Thon Arena, Thon Arendal, Thon Kautokeino, Thon Linne, Thon Oslofjord, Thon Slottsparken, Thon Triaden og Thon Åsgårdstrand.